» Начало » Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"


Аск-Нет ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.073-9542-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичен взрив от COVID-19.  Изпълнението на договора стартира на 26.08.2020 г. и приключва на 26.11.2020 г.  Получената помощ е в размер на 10 000 лева, от които 8 500 лева финансиране от Европейски фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране.

 

Проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регианално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

 
 
 

Количка

0 стоки / 0 лв.

Последно обновяване на:

18 март 24 10:44


Валутни курсове

  • BGN/ USD: 1.85
  • BGN/ EUR: 1.9558