» Начало » Общи гаранционни условия
 

Общи гаранционни условия


Фирма "АСК-НЕТ" ООД предоставя на своите клиенти гаранционна поддръжка съгласно сроковете и параметрите описани в придружаващата продукта гаранционна карта. Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.  

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта. Получаването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия. За стока доставена по куриер гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок от датата на получаване на стоката от клиента.

 • Гаранционното обслужване се осъществявя само при наличието на попълнени валидни гаранционни документи.
 • Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
 • Изделието се приема за гаранционен ремонт само в пълна окомплектация и в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери.
 • Гаранционното обслужване се осъществява само в сервиза на фирма "АСК-НЕТ" ООД  или от оторизирани от фирмата сервизни центрове, като в протокол за констатиран дефект задължително се вписва описание на дефекта. Срокът на гаранционно обслужване е от 3 до 15 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно. Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта.
 • Повреди дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, неправилен монтаж или инсталация, опити за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, не се признават за гаранционни или се отстраняват за сметка на клиента.
 • Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт: токови удари от всякакъв характер, пожар, заметресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, пренапрежения по LAN, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. инсталация, незаземяване, прах, пясък, кал, влага и други замърсители, модули или оборудване използвани неправилно съвместно с доставената техника,  използване на некачествени консумативи, модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му, скъсана или нарушена маркировка (гаранционна лепенка).
 • Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки,  проблеми свързани с неправилно инсталиране, конфигуриране на софтуер, както и вируси се отстраняват срещу заплащане по действащите тарифи на сервиза.
 • Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях.


Фирма "АСК-НЕТ" ООД не носи отговорност за съхранението на информация на купувача, както и за нейното възстановяване в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на купувача да използва изделието.

 

Случаи на отказ на гаранционно обслужване:

 

Mainboards, Videocards, sound cards, I/O cards, fax modem

 • Счупени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.).
 • Счупени или липсващи компоненти (слот, вентилатор на чипсет и др.).
 • Увреден общ външен вид.
 • Повредено PCB (print circuit board).
 • Прекъснати и изгорели писти.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Изкривени или липсващи пинове.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

CPU

 • Наранен кристал.
 • Увреден общ външен вид.
 • Изкривени или липсващи пинове.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Memory

 • Счупени пасивни и активни елементи.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Изгорели писти.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

LAN products

 • Счупени или липсващи компоненти и куплунзи.
 • Счупена или наранена пластмаса (Switch, Hub).
 • Увреден общ външен вид.
 • Повредено PCB (print circuit board).
 • Прекъснати писти.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R(RW), FDD, HDD

 • Счупена или наранена пластмаса на куплунга.
 • Счупени или липсващи компоненти.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Компютърна система, Case, PS, Mouse and game accessories, Keyboards, coolers

 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Printers, Monitors

 • Неправилна употреба. Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.  
 
 
 

Количка

0 стоки / 0 лв.

Последно обновяване на:

04 юни 24 11:53

Neotech
6860 лв.

Валутни курсове

 • BGN/ USD: 1.85
 • BGN/ EUR: 1.9558